HL-лаборатория -> Клондайк -> Файлы и документы

 
Затверджено постановою Президії Федерації спортивного туризму України від 15 червня 2002р., протокол № 3, п. № 6, додаток № 1.

ПОЛОЖЕННЯ
про організатора спортивного туризму

1. Загальні положення

1.1. Організатор спортивного туризму (туристський організатор) є однією з категорій туристських кадрів початкового рівня підготовки, що здійснює різноманітну спортивну туристську роботу в клубах, колективах фізичної культури підприємств, установ, організацій, навчальних закладів тощо.

Організатор спортивного туризму є активним пропагандистом спортивного туризму, діяльність якого спрямована на залучення широких верств населення до активних і систематичних занять спортивним туризмом, фізичною культурою та спортом, формування здорового способу життя.

1.2. Звання організатора спортивного туризму присвоюється особам, яким виповнилось 14 років та які виконали нормативи, передбачені "Положенням про значок "Турист України", а також успішно пройшли навчання за програмою підготовки організаторів спортивного туризму.

2. Порядок присвоєння звання

2.1. Звання "Організатор спортивного туризму" присвоюють атестаційні комісії, що створюються при установах і організаціях. Склад атестаційних комісій повинен відповідати вимогам "Положення про систему підготовки кадрів спортивного туризму".

2.2. Особам, яким присвоєно звання, видається посвідчення встановленого зразку.

3.Права і обов'язки

3.1 Організатор спортивного туризму має право:

3.2 Організатор спортивного туризму зобов'язаний:

4. Облік роботи

4.1. Облік роботи організатора спортивного туризму здійснює організація, якій він стоїть на обліку туристських кадрів.