HL-лаборатория -> Клондайк -> Файлы и документы

 
Затверджено постановою Президії Федерації спортивного туризму України від 15 червня 2002р., протокол № 3, п. № 6, додаток № 2.

ПОЛОЖЕННЯ
про інструктора дитячо-юнацького туризму

1. Загальні положення

1.1. Інструктор дитячо-юнацького туризму є однією із категорій інструкторських туристських кадрів, що здійснює різноманітну туристську спортивну та краєзнавчо-дослідницьку роботу серед учнівської та студентської молоді в навчальних закладах освіти (загальноосвітніх, позашкільних, професійно-технічних, вищих навчальних закладах), а також в клубах, колективах фізичної культури підприємств, установ і організацій тощо.

Інструктор дитячо-юнацького туризму є активним пропагандистом спортивного туризму, діяльність якого спрямована на залучення учнівської та студентської молоді до активних і систематичних занять спортивним туризмом, краєзнавством, фізичною культурою та спортом, формування здорового способу життя.

1.2. Звання "Інструктор дитячо-юнацького туризму" присвоюється особам, яким виповнилось 18 років і які успішно пройшли навчання за програмою підготовки інструкторів дитячо-юнацького туризму, взяли участь в заліковому навчально-тренувальному поході І категорії складності, склали передбачений програмою залік та мають досвід керівництва туристським походом не нижче третього ступеню складності.

2. Порядок присвоєння звання

2.1. Звання "Інструктор дитячо-юнацького туризму" присвоюють атестаційні комісії, що створюються при осередках, організаціях Федерації спортивного туризму України, навчальних закладах освіти (загальноосвітніх, позашкільних, професійно-технічних, вищих навчальних закладах), а також клубах, колективах-фізичної культури підприємств, установ і організацій тощо. Склад атестаційних комісій повинен відповідати вимогам "Положення про систему підготовки кадрів спортивного туризму".

2.2. Особи, які мають вишу педагогічну освіту і досвід керівництва походами не менше трьох років (у т.ч. - досвід керівництва походом І категорії складності), мають право скласти залік на звання "Інструктор дитячо-юнацького туризму" екстерном за відповідною програмою навчання.

2.3. Особам, яким присвоєно звання, видається посвідчення встановленого зразку.

3. Права та обов'язки

3.1. Інструктор дитячо-юнацького туризму має право:

3.2. Інструктор дитячо-юнацького туризму зобов'язаний:

4. Стягнення

4.1. Інструктор дитячо-юнацького туризму, який виявив безвідповідальне ставлення до своїх громадських обов'язків, припустив грубі порушення нормативних та інших регламентуючих документів у роботі з учнівською та студентською молоддю, скоїв вчинок, негідний звання педагога, може бути тимчасово або назавжди позбавлений цього звання.

4.2. Рішення про позбавлення звання приймається атестаційною комісією, утвореною при осередку (організації) Федерації спортивного туризму України, навчальному закладі освіти тощо, у якому він стоїть на обліку громадських туристських кадрів.

5. Облік роботи

5.1. Облік роботи інструктора дитячо-юнацького туризму здійснює організація, у якій він стоїть на обліку туристських кадрів.

5.2. Інструктор дитячо-юнацького туризму, який без поважних причин протягом трьох років не проводить туристсько-спортивну, краєзнавчу роботу з учнівською та студентською молоддю, може бути позбавлений свого звання..